שירותים

 

ניהול ותכנון סטטוטורי בהליך של ות"ל
שירות זה כולל הכנתו עריכת כל המסמכים סטטוטוריים להגשה עבור הות"ל כתכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת. מעקב והשתתפות בדיונים של מוסדות התכנון השונים. תיאום התכנית עם המוסדות והרשויות השונות עד אישור הממשלה כפרויקט לאומי.
 
הכנת תכניות סטטוטוריות  
הכנת כל המסמכים הסטטוטוריים להגשה לוועדות המקומיות והמחוזיות לרבות הנספחים, תיאום התכנית עם משרדי הממשלה השונים, מעקב והשתתפות בדיונים של מוסדות התכנון השונים, הפקדת התכנית וקבלת תוקף (אישור).
 
הכנת תכניות פיתוח כלליות לפרויקט
הכנת היתרי בניה לתחנות ולמבני העזר לתחנות ככל שיידרש

הכנת היתרי בניה וכל המסמכים הנדרשים לשם קבלת היתרי הבניה, תיאום תכנוני עם כלל היועצים המקצועיים, טיפול וליווי עד לקבלת ההיתרים.

 

תכנון אדריכלות מפורט למבני עזר לתחנות הכוח

כולל תכנון פרוגרמתי של מערך הציוד והעמדתם במערך תחנת הכוח, שטחי התארגנות לתחנות הכוח לרמת ביצוע ושירותי פיקוח עליון על הקמתם.

אורבך הלוי אנרגיה רכשה ניסיון ומוניטין בהשגת מגוון ההיתרים הדרושים בלוחות זמנים קצרים תוך הקפדה על הפקדה על עמידה בדרישות החוק, ולדרישות הלקוח.

 

 

 

 

 

 


 

בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים