פרופיל   |    הנהלה   |    צוות בכיר

פרופיל

אורבך הלוי אנרגיה בע"מ הנה החברה המובילה בישראל במומחיותיה ברישוי, תכנון, וניהול סטטוטורי של תחנות כוח פרטיות ומתקנים להפקדת חשמל מאנרגיה מתחדשת הכוללים בין היתר תחנות כוח בשיטה מחזור משולב (מחז"מ), קו-גנרציה, הידרו אלקטרי-אגירה שאובה, תרמו-סולארי, מתקני פוטו וולטאיות, תחנות כוח המבוססות על גז טבעי.

אורבך הלוי אנרגיה מתמחה בליווי פרויקטים גדולים בתחום אנרגיה, ובטיפול בהכרתם כתת"ל - תכנית תשתית לאומית כאשר תהליך הרישוי הנו במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). 

במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתכנון ובקידום משק האנרגיה הארצי, זאת לאור עלייה גוברת בצריכת האנרגיה של המשק הישראלי, ולאור תיקון לחוק החשמל לפיו חברת החשמל מחויבת לרכוש את עודפי החשמל מיצרנים של אנרגיה סולארית בבתים פרטיים ובעסקים. כפועל יוצא מכך, הממשלה הקצתה תקציב מתאים לצורך מימוש החוק ולעידוד הגברת השימוש במקורות של אנרגיות מתחדשות וכניסת הגז הטבעי כגורם מרכזי בייצור החשמל, פיתוחים ויישומים של מתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, ועוד. 

על מנת לתת מענה אופטימלי ללקוחות ובעקבות ייחודיות השירותים הניתנים וריבוי הפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם הוקמה במשרד אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים בע"מ, חברת בת שהנה אורבך הלוי אנרגיה בע"מ אשר מנוהלת ע"י אינג' דפנה בירן, אדר' אורי הלוי ומר עזרא ענבר, הכוללת מהנדסים ואדריכלים תחת קורת גג המשלב תכנון אדריכלי עם ניהול טכני הנדסי של הפרויקטים.

 

mail@ah-arch.com

 

 

 

בניית אתרים Interdate LTD קידום אתרים